Ndriçues të jashtëm

Prozhektor LED 10W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      10W

Efficiency               90W

Color                 3000K-6500K

Luminous               800Lm

Light Angle              130°

Dimensions           128x119x38

Prozhektor LED 20W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      20W

Efficiency               180W

Color                 3000K-6500K

Luminous               1800Lm

Light Angle              130°

Dimensions           180x140x135

Prozhektor LED 30W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      30W

Efficiency               270W

Color                 3000K-6500K

Luminous               2700Lm

Light Angle              130°

Dimensions           235x185x155

Prozhektor LED 50W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      50W

Efficiency               350W

Color                 3000K-6500K

Luminous               4000Lm

Light Angle              130°

Dimensions           287x234x170

Prozhektor LED 70W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      70W

Efficiency               400W

Color                 3000K-6500K

Luminous               2600Lm

Light Angle              130°

Dimensions           285x360x183

Prozhektor LED 100W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      100W

Efficiency               450W

Color                 3000K-6500K

Luminous               7000Lm

Light Angle              130°

Dimensions           285x360x260

Prozhektor LED 150W

 

Ndriçuesi përdoret për ndriçimin e ambienteve të jashtme të shtëpive, restoranteve, hoteleve etj. Në kontakt me sensor të lëvizjes mund të shërbejnë edhe si ndriçues me sensor drite.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      150W

Efficiency               600W

Color                 3000K-6500K

Luminous               9000Lm

Light Angle              130°

Dimensions           425x325x184

Ndriçues Toke 1.2W

 

Ndriçuesi i tokës përdoret për të ndriçuar rrugët gjatë natës si dhe mund të përballojë deri në 2 ton peshë.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      1.2W

Efficiency               10W

Color                   3000K

Luminous               100Lm

Light Angle              120°

Ndriçues Toke 1W

 

Ndriçuesi i tokës përdoret për të ndriçuar rrugët gjatë natës si dhe mund të përballojë deri në 2 ton peshë.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      1W

Efficiency               10W

Color                 3000K-6500K

Luminous               90Lm

Light Angle              120°

Ndriçues Toke 3W

 

Ndriçuesi i tokës përdoret për të ndriçuar rrugët gjatë natës si dhe mund të përballojë deri në 2 ton peshë.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      3W

Efficiency               25W

Color                 3000K-6500K

Luminous               260Lm

Light Angle              120°

Ndriçues Toke 7W

 

Ndriçuesi i tokës përdoret për të ndriçuar rrugët gjatë natës si dhe mund të përballojë deri në 2 ton peshë.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      7W

Efficiency               60W

Color                 3000K-6500K

Luminous               600Lm

Light Angle              120°

Trup Lulishte 5W

 

Ndriçuesi i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      5W

Efficiency               40W

Color                     6000K

Luminous               350Lm

Dimensions           283x72.5

Bazament për lulishte

 

Bazamenti i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave të spotit me portollambë GU10

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max60W

Dimensions             650x76

Bazament Mural për Lulishte

 

Bazamenti mural i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj, dhe vendoset në muret përreth ambientit. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave të spotit me portollambë GU10

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max60W

Dimensions             388x145

Trup për lulishte

 

Trupi i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave të spotit me portollambë GU10

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max60W

Dimensions             388x145

Bazament për Lulishte

 

Bazamenti i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave me portollambë E27.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max100W

Dimensions             300x150

Bazament për lulishte

 

Bazamenti i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave me portollambë E27.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max100W

Dimensions             500x150

Bazament mural për lulishte

 

Bazamenti mural i lulishtes është i përshtatshëm për ambiente të jashtme si psh: lulishte, oborre etj, dhe vendose tek muret përreth ambienteve. Rezistent ndaj lagështirës dhe kushteve të tjera atmosferike. Struktura e tij ofron mundësinë e ndërrimit të llambave me portollambë E27.

Specifikimet e Produktit:

Volt                       220V

Watt                      Max100W

Dimensions             360x150x220