Contact

Blv "Gjergj Fishta, pranë urës ish NSHRAK" 
1001 Tirana, Albania
E-mail: sales@ledshop.al
Tel: +355 674092746