Bazamente - Aksesor

Bazament dysh

 

Bazament dysh në formë eliptike për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø200mm x 95mm

Bazament rrethor

 

Bazament rrethor për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø76mm

Bazament katror inkaso

 

Bazament katror inkaso për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             80mm x 80mm

Dimension          88mm x 88mm

Bazament katror

 

Bazament katror për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             80mm x 80mm

Dimension          88mm x 88mm

Bazament Rrethor Gold

 

Bazament rrethor gold për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø75mm

Bazament Rrethor Silver

 

Bazament rrethor silver me kënd për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm. Bazamenti ofron mundësinë e fokusimit të ndriçimit në drejtimin që ju nevojitet.

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø75mm

Bazament rrethor

 

Bazament rrethor për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø65mm

Bazament Rrethor i Zi

 

Bazament rrethor i zi me pika inkaso për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm. Bazamenti pasi vendoset në gips, suvatohet duke bërë të mundur ndriçuesi të marrë një pamje më estetike.

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø75mm

Bazament Katror i Zi

 

Bazament katror i zi me pika inkaso për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm. Bazamenti pasi vendoset në gips, suvatohet duke bërë të mundur ndriçuesi të marrë një pamje më estetike.

Specifikimet e Produktit:

Cut size             75mmx75mm

Bazament Rrethor IP65

 

Bazament rrethor për llamba spoti me portollambë GU10. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm. Bazamenti është i përshtatshëm për ambiente me lagështirë.

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø72mm

Bazament Rrethor i Bardhë

 

Bazament rrethor i bardhë për llamba spoti AR111.

Specifikimet e Produktit:

Cut size             ø165mm

Bazament Katror

 

Bazament katror alumini për llamba spoti me portollambë MR16. Llamba e spotit ka dimensionin ø50mm

Specifikimet e Produktit:

Cut size             65mmx65mm

Ndriçues Kolone Krom

 

Ndriçues kolone dyanësor krom me portollambë GU10

Ndriçues Kolone Gri

 

Ndriçues kolone dyanësor gri me portollambë GU10

Ndriçues Kolone i Zi

 

Ndriçues kolone dyanësor i zi me portollambë GU10

Ndriçues Kolone Krom

 

Ndriçues kolone njëanësor krom me portollambë GU10

Ndriçues Kolone Gri

 

Ndriçues kolone njëanësor gri me portollambë GU10

Ndriçues Kolone i Zi

 

Ndriçues kolone njëanësor i zi me portollambë GU10