Përparësitë e LED

  • Ulja e kostos së energjisë deri në 80%                                                                                                                                                         
  • Jetëgjatësi 30 000 - 50 000 orë pune                                                                      
  • Reduktim i shpenzimeve të mirëmbajtjes
  • Një gjeneratë e uljes së nxehtësisë
  • Lehtësi në instalim
  • Ndriçim ekologjik
  • Fuqi të madhe ndriçimi
  • Varietete ngjyrash
  • Ndriçim i pastër dhe komfort për syrin